حتما برای شما هم پیش آمده است که گاهی در محیط های عمومی با کودکانی رو به رو شده اید که تحرک و جنب و جوش بیش از حد آنها توجه شما را به خود جلب کرده است. اگر اطلاعات کمی در این زمینه داشته باشید، احتمالا به این کودکان برچسب "بی ادب" میزنید. همچنین ممکن است قضاوت های نا به جایی راجع به والدین آنها داشته باشید. اما باید بدانید که پشت صحنه ی این رفتار، یک اختلال نهفته است. در ادامه با ما همراه باشید تا در مورد این اختلال بیشتر بداینم.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) چیست؟

"اختلال نقص توجه- بیش فعالی" عارضه ای است که اغلب در سن کودکی ظاهر میشود. برای این کودکان توجه کردن و کنترل رفتارشان مشکل است. ویژگی های اصلی این کودکان شامل این موارد است: عدم توجه ، بیش فعالی و تکانشگری.

هر کودک مبتلا به ADHD یک درجه از این ویژگی ها را نشان میدهد و هر کودک جزو طیف خاصی از این اختلال است.

ویژگی مشترک این کودکان چیست؟

بر طبق راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی (DSM-5) سه نوع الگوی رفتاری وجود دارد که نشان دهده ی ADHD است.  سه الگو شامل موارد زیر میباشد:

 1. نوع بیش فعالی-تکانشگری
 2. نوع نقص توجه
 3. نوع مختلط (این دسته، ویژگی های دو نوع بالا را دارا میباشد.)

 

بعضی از نشانه های "بیش فعالی-تکانشگری" شامل موارد زیر هستند:

 1. دست ها و پاها بی قرار است و اغلب در حالت نشسته تکان میخورد.
 2. در کلاس یا دیگر موقعیت ها که انتظار می رود بنشیند، اغلب صندلی خود را ترک میکند.
 3. اغلب در موقعیت های نابه جا به حد افراط میدود یا بالا و پایین میرود.
 4. برای شرکت آرام و بی سروصدا در فعالیت ها اغلب با مشکل روبرو هست.
 5. اغلب به حد افراط حرف میزند.
 6. اغلب در حال جنب و جوش است .
 7. اغلب قبل از تمام شدن پرسش ها پاسخ میدهد.
 8. انتظار و در صف ماندن برایش دشوار است.
 9. اغلب مزاحم کار دیگران میشود.

بعضی از نشانه های "نقص توجه" شامل موارد زیر هستند:

 1. اغلب از عهده توجه دقیق به جزئیات برنیامده یا در تکالیف مدرسه یا سایر فعالیت ها اشتباهاتی از روی بی دقتی انجام میدهد.
 2. اغلب در حفظ توجه روی فعالیت یا بازی دچار مشکل هست.
 3. اغلب وقتی به طور مستقیم مورد خطاب قرار میگیرد به نظر میر رسد که نمیشنود.
 4. اغلب از دستورالعمل ها پیروی نمیکند و از عهده اتمام تکالیف مدرسه یا سایر کارها برنمی آید.
 5. اغلب در سازماندهی تکالیف و فعالیت ها ضعف دارد.
 6. اغلب از درگیر شدن در فعالیت هایی که نیازمند درگیری ذهنی مداوم است اجتناب میکند و بیزاری و بی میلی نشان میدهد.
 7. اغلب اشیا ضروری برای انجام فعالیت را گم میکند.
 8. اغلب بر اثر محرک های نامربوط حواسش پرت میشود.
 9. اغلب در فعالیت های روزانه فراموش کار است.

 

در این کودکان، بسیاری از رفتارهایی که مشاهده میشود، تقریبا غیر ارادی است. بنا بر این اگر این بار کودکی را با ویژگی های ذکر شده مشاهده کردید، در پس زمینه ی ذهن خود این مطلب را مرور کنید که شاهد این کودک ADHD باشد.

 

 تمامی مطالب ذکر شده در وبلاگ رساگو، توسط متخصصین این تیم -شامل «کارشناسان گفتار درمانی، کارشناسان روان شناسی و کارشناسان کاردرمانی»- نگارش و تالیف شده است. انتشار مطالب با ذکر منبع بلامانع است.